B2B İhracat Nedir? – B2B Hakkında Herşey 2022

B2B İhracat Nedir? – B2B Hakkında Herşey 2020

B2B ihracat nedir? İngilizcede Business to Business kelimelerinin anlamına karşılık gelmektedir. B2B e-ticaret, işletmeler ya da firmalar arasında geleneksel yöntemler ile gerçekleştirilen iş ilişkilerinin internet ortamında gerçekleştirilmesine denmektedir. ETKK yani elektronik ticaret koordinasyon kurulu tarafından yazılmış raporda e- ticaret; kişilerin ve kuruluşların, açık ağ ortamında internet ya da sınırlı şekilde bulunan kullanıcı tarafından ulaşılan kapalı ağ alanlarında yazı, görüntü ve ses şeklinde bulunan işlem bilgilerin işlenmesi, karşı tarafa iletilmesi ve dikkatlice saklanması ilkesine dayanan ve bir fark yaratmayı amaçlayan ticari uygulamaların tümüne verilen addır şeklinde tanımlamıştır.

B2B İhracat Nedir? - B2B Hakkında Herşey 2020
B2B İhracat Nedir? – B2B Hakkında Herşey 2020

B2B ihracat; tüm işletmeler, özellikle küçük çapa sahip KOBİ’ler için ideal olan bir ticaret şeklidir. Ürün kalitelerinin yükselmesinde ürün seçeneklerinin artmasında, ödeme ve aynı zamanda teslimat problemlerinin giderilmesine yardım sağlamaktadır. E-ticaret potansiyeli olan tüketicilerin dünyanın her yerindeki pazarda bulunan ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda yeni üreticilerinde dünya pazarına girmelerine fırsat vermektedir. Düşük fiyata sahip ve kaliteli ürünlerin olduğu pazara girmek üreticiler arasındaki rekabeti arttırmaktadır. Aynı zamanda bütün ticari uygulamaların maliyetinin düşmesine sebep olmaktadır.

B2B ihracat nedir? E-ihracat hem üreticilerin hem de tüketicilerin, özellikle de KOBİ’lerin geleneksel ticaret engeli bulunan pazara olan uzaklık, bilgi eksiklikleri ve talebe göre üretimin yapılamaması gibi dezavantajlardan da kurtulacağı ölçüde yarar sağlamaktadır.

B2B İhracatın Alıcı Firmaya Sunduğu Faydalar Nelerdir?

 • Müşterilere istenildiği kalitede ürün sunma imkanı sağlamak
 • Müşterilere istenildiği kadar ve istenilen zamanda ürün sunmak
 • Mevcut bulunan müşterilere daha fazla satış imkanı sağlamak
 • Rakiplerden müşteri almak
 • Ürünü ilk defa alacakların kendisinden alınmasını sağlamak
 • Müşterilerine istenen maliyette ürün sunmak
 • Karlılık seviyesinin yükseltmek
 • Satışların artmasını sağlamak
 • Hızlı ürün teslimatları gerçekleştirmek
 • Pazar payının yükselmesini sağlamak
 • Hızlı olarak envanter döngüsünü sağlamak
 • Firmaya bağlı müşteriler elde etmek
 • İyi bir iş akışı sağlamak
 • Teşvik edici ve ilham verici olmak
 • Deneyimli ve bilgili üretimler yapmak
 • Riskleri önceden tanımlamak
 • Güçlü ihracat pazarlama bölümüne ve operasyon bölümüne sahip olmak
 • Rakiplerden daha hızlı olmak
 • Haberleşme, iletişim kolaylığı
 • Sorunların hızlıca çözümünü sağlamak
 • Tatil günlerinde bile teslimat yapmak
 • İnternet üzerinden sipariş, faturalama ve takibini sağlamak
 • Yeni projelere destek vermek
 • Tarafsızlık yaratmak
 • Sorunlara hızlı çözümler üretmek

B2C İhracat Nedir? adlı yazımızı da okuyarak B2C hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yorum yapın