İhracat Devlet ve Hibe Destekleri & Teşvikleri 2022

İhracat Yapanlara Verilen Devlet Destekleri

Ülkelerin başarıları, sanayi, hayvancılık ve tarım alanında kendine yetebilmekten öte, üretimin fazlasını başarı ile ihraç etmekten geçer. Hükümetler ihracat hedeflerine ulaşabilmek için ihracatı özendirici çeşitli teşvikler verir. İhracat yapanlara verilen devlet destekleri aşağıda ele alınmıştır.

İhracat Devlet ve Hibe Destekleri & Teşvikleri 2020
İhracat Devlet ve Hibe Destekleri & Teşvikleri 2020

1- Teşvik Belgeli Yatırımlara Merkez Bankası Kredi Desteği

Bu kredi desteği, ihracatı arttırmak ve ithalat olan bağımlılığı azaltmak için kalkınmada öncelikli sektörleri desteklemek için verilmektedir. 10 yıla kadar vadeli ve firma başına 400 milyon limiti olan kredidir.

2- 2020 Vergi, Resim, Harç Muafiyeti Uygulaması

Döviz kazandıran hizmetler kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış, transit ticaret ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç muafiyeti sağlanmaktadır.

3- Pazar Araştırması ve Pazara Giriş İhracat Destekleri

Firmaların ihracata yönelik önceden pazar araştırmaları yapmaları ve pazara girişleri için gerekli hazırlıklarda bulunabilmeleri için yapacakları harcama giderlerine yönelik verilen devlet desteklerdir.

4- Yurt Dışı Fuar Katılım Destekleri

İhracat yapanlara verilen devlet destekleri kapsamında, İhracatçı birliğine kayıtlı üreticilerin, yurt dışında katılacakları fuar ve organizasyon harcamalarının desteklenmesi yoluyla, ihraç ürünlerimizin yurt dışında tanıtılması hedeflenmektedir.

5- Yatırım Malı İhracatçısına Verilen Kredi ve Sigorta Destekleri

İhracatçılarımızın ve ülkenin yatırım niteliğindeki ürünlerinin rekabet gücünü ve ihracat kabiliyetini arttırmasına yönelik, ihracat kredisi ve kredi sigortasının desteklenmesi programıdır.

6- Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi

Bu programın amacı, ihracatçı firmalarımızın uluslararası pazarda rekabet güçlerini arttırmak için analiz, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, istihdam ve bireysel danışmanlık konularında desteklenmesidir.

7- Tasarım Destekleri

Tasarımcı şirketler ve ofislerin, dış pazara yönelik yüksek katma değerli ürünleri geliştirmeleri amacıyla yapacakları tasarım ve ürün geliştirme çalışmalarına ait giderlerin karşılanmasıdır.

8- Yurt Dışı Pazarlarına Giriş Akreditasyon Destekleri

Akredite edilmiş firmalar tarafından, ihracatçı firmalarımızın yurt dışı satış amaçlı alacakları çevre, kalite ve insan sağlığı konulu belgelerin alınması için yapılan harcamaların bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından karşılanmasıdır.

9- Yurt dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Bu desteğin amacı, ihracatçı firma ve üreticilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri marka tescil, tanıtım giderleri ve yurt dışında açtıkları birimlerin kira giderlerinin bir kısmının karşılanmasıdır.

10- Markalaşma ve TURQUALITY Destekleri

Yerli ulusal markalarımızın yurt dışı pazarlara giriş ve tutunmalarını sağlayacak faaliyet giderleri ile olumlu Türk Malı imajı oluşturulması için yurt içi ve yurt dışında yapılacak faaliyet giderlerinin desteklenmesidir.

İhracat yapanlara verilen devlet destekleri genel olarak yukarıdaki gibidir. Ancak bu maddeler kendi içinde çok daha kapsamlıdır ve bu desteklerden faydalanmak için mutlaka konusunda uzman kişilerden detaylı bilgi ve destek alınmalıdır.

Hala okumadıysanız ihracat arttırma yolları adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum yapın