İhracat Yapmak İçin Gerekli Belgeler 2022

İhracat Yapmak İçin Gerekli Belgeler

İhracat yapmak isteyen kişiler, ihracat işlemlerini gerçekleştirmeye başlamadan önce ilk olarak bir gümrük müşavirliği ile anlaşmalı ve evrakların düzenlenmesi, onaylanması gibi işlemlerin daha rahat gerçekleşebilmesi adına vekaletname ve diğer evraklarını teslim etmelidir.  İhraç edilecek malın faturası ve gümrük beyannamesi, ihracat yapmak için gerekli belgeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Gümrük beyannamesi ve faturaya ek olarak ihracat sırasında düzenlenen çeşitli belgelerde bulunmaktadır. Fakat bu belgeler, ihracat şekli ya da ürün ekstra durumlara dahil edildiğinde istenmektedir. İhracat yapmak için gerekli belgeler arasında gümrük beyannamesi, fatura, orjinal fatura, navlun faturası, tasdikli fatura, özel fatura, ayrıntılı fatura, Menşe Şahadetnamesi, ATR Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Ata Karnesi, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, Tedarikçi Beyanı, Konşimento, taşıma belgeleri ve çeki listesi gibi evraklar yer almaktadır.

İhracat Yapmak İçin Gerekli Belgeler
İhracat Yapmak İçin Gerekli Belgeler

İhracat Nedir?

İhracat, ülke sınırları içerisinde üretilen hizmet ya da malların, gümrük mevzuatı ve yürürlükteki ihracat mevzuatına uygun olacak şekilde, bir başka ülkeye gönderilmesi ve karşılığında bir bedel talep edilmesidir. İhraç mallarının türünü baz alarak, ihracatçı birliklerine üye olan kimlik numarasına ya da vergi numarasına sahip olan tüzel kişilere ise ihracatçı adı verilmektedir. İhracatçılar, yürürlükte olan mevzuat kurallarına uygun olarak, hukuki tasarruf yapma yetkisine sahip kişilerdir. İhracat yapmak isteyen kişiler, ihracat yapmak için gerekli belgeler ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ülkeler arası dış ticaretin en temel unsurlarından biri ihracattır. Ülkeler ürettikleri mal ve hizmetleri ihraç ederek, ülkeye döviz girişi olmasını sağlar ve dış ticaretin dengesini korumasına katkıda bulunur. Ülkelerin toplam ihracat payının, toplam ithalat paylarından fazla olması, cari açığın küçülmesine de katkı sağlamaktadır.

İhracat Nasıl Yapılır?

Kişiler ihracat yapabilmek için ilk olarak bir vergi numarasına ve ihracatçı statüsüne sahip olmalıdır. İhracatçı birliklerine üye olarak, ihracatçı sıfatı kazanabilecek kişiler, çeşitli pazar araştırmaları yaparak ürettikleri mal ya da hizmetleri potansiyel müşterilerine ulaştırmaya çalışmaktadır. Yurt dışındaki pazarlarda müşteri alt yapısı oluşturmak oldukça zorlu bir işlem olduğu için kişiler bu noktada, dış ticaret ve ihracat firmaları tarafından ekstra destek almalıdır. Gümrük müşavirlikleri müşterileri için  ihracat yapmak için gerekli belgeler ve tüm aşamaları hallederek, ürünleri sözleşme şartlarına göre alıcılara göndermekte ve ihracat işlemini tamamlamaktadır.

Yorum yapın