İhracat Yapmanın Riskleri ve Faydaları Nelerdir?

İhracat Yapmanın Riskleri Ve Faydaları

Pazar payını genişletmek, ürününe daha geniş bir piyasada yer bulmak isteyen bütün işletmeler ihracat konusunda kendilerini geliştirmek zorundadırlar. İçinde bulunduğumuz günlerde sadece iç piyasada faaliyet göstererek büyümek ve rekabet sağlamak gittikçe zorlaşmaktadır. Bundan dolayı bir çok firma uluslararası piyasalarda kendilerine pazar edinme konusunda araştırma yapma zorunluluğu hissetmektedir. Ancak ihracat yapmanın faydaları olduğu kadar ihracat yapmanın riskleri de mevcuttur.Aşağıdaki yazımızda bu konulara detaylı bir şekilde yer vereceğiz.

İhracat Yapmanın Riskleri ve Faydaları Nelerdir?
İhracat Yapmanın Riskleri ve Faydaları Nelerdir?

 İhracat Yapmanın Riskleri

  • Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ihracat bedeli tahsil edilene kadar risk oluşturur. İhracatçı satışını yaptığı ürünü belli bir fiyata ve ihracat yaptığı  ülkenin döviz cinsinden satar. İhracat bedeli hesabına düştüğünde kur ihracatı yaptığı andan daha düşük ise karlılık bir o kadar düşmüş olur. Dövizde ki dalgalanmanın büyüklüğüne göre işlemden zarar etme olasılığı artar.
  • İhracata tabi ürünlerin taşınması esnasında bir takım riskler mevcuttur. Taşımaya bağlı olarak üründe zarar meydana gelebilir. Buda İthalat yapan firmanın ürünü kabul etmemesine sebebiyet verebilir. İhracatta katlanılan maliyet fazla olduğundan bu gibi durumlarda yüksek maliyete katlanılmak durumunda kalınabilir. Bu nedenle taşıma şekillerinin iyi araştırılması ve buna yönelik sigorta seçeneklerinin iyi değerlendirilmesi gereklidir.
  • İhracat işlemlerinin süreci yurt içi piyasaya satış işlemlerinden daha fazla zaman almaktadır.Bu nedenle teslim süresi iyi ayarlanmalıdır. Anlaşma koşullarından geç teslim edilen ürünler pazar kaybına neden olabilmektedir.
  • İhracat işlemlerine başlamadan önce ihracat yapılacak Ülkenin iyi araştırılması gereklidir. Siyasi ,ekonomik ve Konjonktür açısından ülke iyi değerlendirilmelidir.Riskli sayılabilecek ülkelere yapılan ihracat işleminde paranın tahsil edilememesi , bürokratik bir takım zorluklarla karşılaşma gibi riskler söz konusu olabilir.
  • İhracat işlemlerinde de ödeme alınamama gibi problemlerle karşılaşılabilir , bu nedenle ihracat yapmanın riskleri azaltımı için ihracatçıyı koruyan akreditifli ödeme ,vesaik mukabili ödeme gibi seçeneklerden yararlanılması ihracatçı firmanın yararına olacaktır.

 İhracat Yapmanın Faydaları

  • Her şeyden önce İhracat yapan firma büyüme potansiyelini arttırarak pazar payını genişletme yolunu açmış demektir. Kendisine yeni pazarlar edinen firma ihracat çeşitliğini arttırdığı oranda yurt içi piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmış olacaktır.
  • İhracat yapan bir firmanın üretimi de artacağından birim başına düşen maliyet azalacaktır. Buda ihracatçı firmayı rekabetçi bir firma haline getirecektir.Bu rekabet gücünü yurt içi satışlarına da yansıtacağından satış gücü daha fazla artmış olacaktır.
  • İhracat yapmanın faydaları sadece firma ile sınırlı değildir. Özellikle bu günlerde döviz getirici ihracat işlemleri ülke ekonomimize de önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.
  • İhracat yapan bir firmanın uluslararası bilinirliği artar buda marka gücü bakımından firmaya önemli bir katkı sağlamış olur.
  • İhracatla büyüyen firmanın istihdamı da genişler.Bu da daha fazla sayıda kişinin gelir elde etmesini sağlar.

İhracat ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, ihracat nasıl yapılır adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yorum yapın