Kredili ve Konsinye İhracat Nedir? Detaylı Anlatım

Kredili İhracat Nedir?

Kredili ihracat , alıcı ile satıcı arasında imzalanmak suretiyle malın değerini, cinsini ve ödeme planlarını içeren banka tarafından onaylanmış akreditifleri kapsamaktadır.

Kredili ihracat talepleri , onaylanmış olan akreditif metinlerinin aslı ve Türkçe çevirileri ile beraber İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılmaktadır. Mallar ile alakalı olan ihracat talepleri , Müsteşarlığın görüşünün alınması neticesinde sekreterlik tarafından sonuçlandırılmaktadır. Bahsedilen malların dışında kalan talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır.

Kredili ve Konsinye İhracat Nedir? Detaylı Anlatım
Kredili ve Konsinye İhracat Nedir? Detaylı Anlatım

Kredili ihracatta izin süreleri, malların cinsine göre değişmektedir. Şöyle ki ; tüketim malları için izin süreleri 2 yıl iken bu süre yatırım malları kapsamında en fazla 5 yıldır. Bu sürelerin aşıldığı talepler söz konusu ise İhracatçı Genel Sekreterliğin onayı ile Müsteşarlığa intikal ettirilmektedir. Onaylanmış ihracat işlemleri , ilgili gümrük beyannamesinin sekreterliğince onaylanmasının ardından 30 gün içerisinde gümrük idarelerine beyan edilmesi gerekmektedir.

Konsinye İhracat Nedir?

Konsinye İhracat , satışının kesin olarak daha sonraki zaman dilimlerinde yapılması neticesinde komisyonculara, yurt dışı temsilciliklerine, şubelere ve alıcılara mal gönderilmesidir.

Konsinye ihracat başvurularının, İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir. Mallar ile ilgili ihraç talepleri, Müsteşarlığın onayı alındıktan sonra sonuçlandırılmaktadır. Bunun haricinde bahsedilen malların dışında kalan mallar için oluşturulan talepler ise doğrudan İhracatçı Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılmaktadır. Onaylanmış gümrük beyannameleri, 30 gün içerisinde gümrük idarelerine sunulması gerekmektedir.

İhracatçılar tarafından konsinye olarak gönderilen mallar, kesin satışın yapılması sonrası 30 günlük bir zaman zarfı kapsamındadır. Kesin satış faturası ve örneği, diğer belgeler ile birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve aracı olan bir bankaya bildirmektedir. Konsinye mallarının ihraç tarihi dahil olmak üzere 1 yıl içerisinde kesin olarak satışının yapılması gerekmektedir. Bu süre zarfı haklı nedenler dahilinde İhracatçı Birlikleri tarafından 2 yıl daha uzatılabilmektedir. Süre dahilinde satışı yapılan mallar, mal bedelinin kambiyo mevzuatları çerçevesinde yurda getirilmesi gerekmektedir. Satışı yapılmayan malların ise gümrük mevzuatları çerçevesinde yurda getirilmesi gerekmektedir.

İhracat Çeşitleri Nelerdir?

  • Ön İzine Bağlı İhracat
  • Kayda Bağlı İhracat
  • İthal edilmiş Malın İhracı
  • Konsinye İhracat
  • Bedelsiz İhracat
  • Ticari Kiralama Yolu ile Yapılan İhracat
  • Serbest Bölgelere Yapılan İhracattır.

Hala okumadıysanız, ihracat devlet destekleri adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yorum yapın