İhracatta Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmek İçin Ne Yapılır?

İhracatta Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmek İçin Ne Yapılır?

İhracatta uluslararası rekabetçiliği geliştirmek, dünya ekonomisininde önemli yer tutan bir tartışma konusudur. Uluslararası ticaret piyasasında güncelliği korumanın en önemli yolu, üretilen malın dış pazara entegre edilebilmesidir. Bir ülkede üretilen malın başka bir ülkeye döviz karşılığında satımını içeren ihracat kavramı, ülkelerin ekonomilerine ciddi miktarda bir döviz akışı sağlamaktadır. Ayrıca, yerel ham maddelerin ve işçiliğin dış ticarette kendine yer bulmasını sağlayarak kendi piyasasına sektörde stabil bir konum kazandırmaktadır.

İhracatta Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmek İçin Ne Yapılır?
İhracatta Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmek İçin Ne Yapılır?

Geçmişte, dünya ekonomisinde her ülkenin kendi uzmanlık alanında üretim yaparak ürününü ihraç etmesi ve uzmanlık alanına girmeyen ürünleri de ithal etmesini esas alan ticaret sistemleri önerilmiştir. Bu sistem, her ülkenin ekonomisinin gelişmesine fırsat vermeyi ve çeşitli ham maddelerin uluslararası pazarda kendine yer bulması vaat etmektedir. Ancak, uluslararası piyasada uzun vadede kabul görmeyen bu sistem geçerliliğini zamanla yitirerek yerini ihracatta uluslararası rekabetçilik kavramına bırakmıştır. Bu kavrama göre uluslararası ticaret evrimleşmiş ve bu rekabette başarılı olan ülkelerin, adeta likit akışı kesilmeyen bir makine gibi yabancı piyasaya seri yerli  üretim  dahil ettiği gözlemlenmiştir. Bu şekilde hem iç hem dış ekonomisi büyüyen ülkeler ihracatta uluslararası rekabetçiliği geliştirmek hususunda tüm dünya pazarına ilham olmaktadır.

İhracatta Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmek

Yerli ve özgün ham madde üretimi alternatifi bulunamayacak ürünlerin üretimi için çok önemlidir. Bu ürünlerin ihracatı ve olası ihtiyaçları karşılayışı diğer ülke ticaretlerinin de dikkatlerini çekerek rekabeti kızıştıracaktır. Ancak, ihracatta uluslararası rekabetçiliği geliştirmek , özgün ve yeni bir ham maddeyi piyasaya tanıtmakla zaman kaybetmekten çok halihazırda uluslararası pazarda bulunan bir ürünü çeşitli uyarlamalar yardımıyla rakiplerinin arasında bir üst sekmeye taşımak temeline dayanmalıdır. Yalnızca bu şekilde yeni bir rekabetten çok, var olan rekabet geliştirilebilmektedir. Bu gelişen ihracat rekabeti, ülkelere sıcak döviz akışı sağlayarak ekonomilerini canlı tutmaktadır.

İhtiyaca yönelik stratejik ihracat hareketleri, daima bir sonraki ihtiyaca işaret ederek uluslararası rekabette mutlak bir büyüme sağlayacaktır. Ayrıca, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ihracatta uluslararası rekabetçilik mantığının gelişmesi adına analizler yaparak bu rekabetin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır.

İç Piyasa, İhracatta  Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirmek İçin Ne Yapabilir?

Belirtildiği üzere  ortak pazarda ihracatta uluslararası  rekabetçiliği geliştirmek, stratejik kararlara, eğitimlere ve ihtiyaç analizlerine bağlıdır. Esasen iç piyasada da bu durum farlı değildir. Ülkesinin  ihracat rekabetini geliştirmesini arzu eden her iç piyasa, ham madde analizlerini, seri üretim hızını, iş gücünü ve ihtiyaç fazlasını doğru bir şekilde belirlemelidir. İç piyasada izlenen bu yol, ülkelerin ihracatta uluslararası rekabetin önemli bir parçası olmasını sağlayacak ve bu sayede tüm ülkeler arasında bu rekabetin bir parçası olma yarışı başlayacaktır.

Yorum yapın